Czym się różnią audyt i certyfikat energetyczny?

2 lata ago admin 0

Audyt energetyczny, choć jest rozwiązaniem stosowanym już od lat, ciągle budzi pewne wątpliwości. Wiele osób nie wie, w jakim celu się go wykonuje i kiedy jest on obowiązkowy, a kiedy nie. Bardzo często możemy też spotkać się z używaniem zamiennie określeń audyt i certyfikat energetyczny, choć jest to ewidentny błąd. Warto więc zwrócić uwagę na zasadnicze różnice pomiędzy tymi terminami.

Audyt i certyfikat – czym się różnią?

O ile audyt energetyczny jest ekspertyzą, dzięki której można określić, jakie zmiany powinny być wprowadzone jeśli zależy nam na tym, aby zminimalizować koszty ogrzewania w budynku, o tyle certyfikat energetyczny jest świadczeniem, który określa klasę energetyczną badanej nieruchomości. Informuje nas o tym, jakie jest charakterystyczne dla niej zapotrzebowanie na energię, a nawet – z jakimi kosztami należy się liczyć. Certyfikat energetyczny jest więc dokumentem, który informuje nas o stanie faktycznym nie zawierający jakichkolwiek sugestii odnoszących się do ewentualnej zmiany takiego stanu rzeczy.
Co ważne, różnice pomiędzy obiema ekspertyzami dotyczą także samej częstotliwości ich wykonywania. Audyt energetyczny jest przeprowadzany tylko raz, świadectwo energetyczne nie może jednak obowiązywać bezterminowo. Warunki panujące w budynku mogą ulec zmianie zarówno na lepsze, jak i na gorsze, pojawia się więc konieczność odnawiania certyfikatu energetycznego raz na dziesięć lat. Oba dokumenty są też przygotowywane przez odrębne grupy specjalistów, których kompetencje nie nachodzą na siebie.

Sprawdź ofertę na: Audyty energetyczne – unicon-termo.pl