Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

7 miesięcy ago admin 0

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która ma nadane odpowiednie uprawnienia przez ministra sprawiedliwości. Otrzymuje wtedy specjalną pieczęć, którą może opatrzyć dokumenty mające nabrać mocy prawnej. Taka osoba zostanie również wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, co wiązać się będzie z możliwością poniesienia odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Tłumacze przysięgli mogą pracować zarówno w biurach tłumaczeniowych takich jak Verbo jak i w instytucjach państwowych oraz prywatnych przedsiębiorstwach.

Czym różnią się od siebie tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby zlecić tłumaczenie osobie, która nie posiada wykształcenia filologicznego i nie widnieje w rejestrze tłumaczy przysięgłych. Taki tłumacz może dokonywać przekładu książek, instrukcji obsługi maszyn czy też katalogów. Inaczej jest w przypadku tłumaczenia dokumentów, które trafiają do urzędu, a są to między innymi akty zgonu czy też świadectwa pracy. Takie teksty uzyskują moc prawną tylko wtedy, kiedy widnieje na nich pieczęć, którą posiadać może tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły. Taka osoba jest równocześnie odpowiedzialna za swoją pracę i odpowiada za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Jeżeli jej klient poniesie straty w wyniku niepoprawnego przetłumaczenia danego dokumentu, to może się on ubiegać o odszkodowanie.

Czy dokument wystawiony przez tłumacza przysięgłego może nie być w formie papierowej?

Tłumaczenia uwierzytelnione zawsze mają postać papierową. Oprócz pieczęci danego tłumacza na tego rodzaju tekstach zawsze widnieje jego imię i nazwisko, pozycja na liście tłumaczy przysięgłych oraz wskazany jest język, w jakim wykonane zostało tłumaczenie. Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć na stronie internetowej www.verbo.com.pl.