Dobry lektor, czyli jaki?

1 miesiąc ago admin 0

Nauka języka obcego w szkole językowej (np. Lander’s) wiąże się ze stałym kontaktem z lektorem. Jego zadaniem jest pomoc w przyswajaniu nowej wiedzy i oswajanie z obcym językiem. Lektor powinien zatem stale pamiętać o dużej odpowiedzialności dydaktycznej i wychowawczej, jaką niesie za sobą zawód nauczyciela. Często bowiem jest On wzorem do naśladowania dla uczniów i ma ogromny wpływ na ich dalsze losy w zakresie kształcenia. Dobry lektor powinien zatem stale nad sobą pracować, udoskonalać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę. Jakie jeszcze cechy ma dobry nauczyciel?

A co z krytyką?

Dobry nauczyciel potrafi mierzyć się z oceną swoich uczniów. Słowa krytyki, chociaż początkowo bywają bardzo bolesne, to w rezultacie okazują się niezwykle cenną informacją. Pozwalają bowiem na zauważenie pewnych aspektów pracy wymagających poprawy. Krytyczne opinie powinny lektora zawsze motywować do pracy nad sobą, ale nie mogą mieć wpływu na osłabienie wiary we własne umiejętności i możliwości.

Cechy profesjonalnego lektora

Lektor musi pamiętać, że w oczach swoich uczniów zawsze jest specjalistą w swojej dziedzinie. Powinien zatem dbać o dobre przygotowanie do zajęć. Jego zadaniem jest przygotowywanie kursu i materiałów do jego realizacji, obserwowanie uczniów i pomaganie im w trakcie nauki, ocenianie ich postępów czy motywowanie podczas nauczania. Powinien również być elastyczny – umieć umiejętnie zmieniać role i dostosowywać się do różnych sytuacji. Oprócz umiejętności dydaktycznych i merytorycznego, ważny jest również sposób porozumiewania się z uczniami. Niezwykle istotną wartością, cenioną u nauczyciela języków obcych jest empatia. Lektor powinien być otwarty na potrzeby uczniów, tolerancyjny, wyrozumiały. Ważne jest też to, by potrafił dostosować się do grupy wiekowej kursantów.