Licencja franczyzowa

1 rok ago admin 0

Licencja franczyzowa lub inaczej pakiet franczyzowy jest istotą tegoż systemu, ponieważ zawiera całościową koncepcję prowadzenia własnego biznesu pod cudzym szyldem. Zazwyczaj taki pakiet składa się z marki, know-how, podręcznika operacyjnego, usług świadczonych przez franczyzodawców oraz opłat franczyzowych.

Marka

Marka to w zasadzie znak towarowy, czyli każde oznaczenie możliwe do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw, przedstawione w sposób graficzny lub dające się w sposób graficzny wyrazić. Wobec tego może nim być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia czy też inny sygnał dźwiękowy.

Know-how

Do dziś nie powstała jedna, powszechnie akceptowana definicja know-how, mimo, że pojęcie te używane jest powszechnie już od XIX wieku. Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu proponuje nazywać know-how całokształtem wiadomości – fachowej wiedzy i doświadczenia w technologii i produkcji określonych towarów. Natomiast w Polsce mianem know-how określa się poufną wiedzę techniczną, bezpośrednio użyteczną w produkcji oraz dotyczącą szczególnie umów w zakresie własności przemysłowej.

Podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny stanowi zbiór zasad, według których franczyzobiorca musi prowadzić działalność w ramach wykupionej franczyzy. Znajdują się w nim obszerne, szczegółowe opisy wszystkich aspektów działalności. Dodatkowo podręcznik umożliwia franczyzodawcy ochronę jego koncepcji działalności, know-how, a także tajemnic handlowych.

Usługi franczyzodawców

Standardowo franczyzodawcy zobowiązują się do rozwijania produktów i usług, prowadzenia działań reklamowych i public relations, rozwiązywania problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową, a także do utrzymywania dyscypliny w ramach systemu i zapewniania odpowiedniej jakości towarów lub usług oferowanych przez franczyzobiorców.

Opłaty franczyzowe

Do zadań franczyzodawcy należy również określenie struktury i wysokości opłat, uiszczanych na jego rzecz przez franczyzobiorcę. Zazwyczaj opłaty te dzielą się one na: wstępną, bieżącą oraz na rzecz wspólnego funduszu marketingowego.

Wejdź na stronę http://rabat-detal.pl/ i załóż swój własny biznes franczyzowy